{snippet title=

Persondatapolitik

Denne privatlivspolitik gælder for alle behandlinger af personoplysninger som foretages af menneskekender ApS, herunder gælder politikken for s hjemmeside.

Dine personoplysninger tilhører dig. I vores privatlivspolitik nedenfor kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og hvordan vi bruger oplysningerne til at leverer vores services til dig.

Du kan også læse om, hvordan vi beskytter dine oplysninger, så du trygt kan bruge os.

Hvis der er noget særligt, som du skal være opmærksom på, når du bruger en af vores tjenester, eller hvis du skal give dit samtykke forinden du kan bruge tjenesten, vil du modtage den relevante information, og eventuelt samtykketekst, når du tager tjenesten i brug.

s privatlivspolitik har også til formål at orientere dig i overensstemmelse med databeskyttel-sesforordningen.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Det retslige grundlag for at opbevare ovenstående data sker med henblik på at indgå en kontrakt.
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af indgået kontrakt og interesseafvejningsreg-len i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
gør sit yderste for at varetage dine interesser bedst muligt. En del af den opgave er at efter-leve persondataforordningen og sikre, at dine oplysninger er i sikre hænder hos os.
menneskekender ApS, cvr nr. DK32143318 , Barrit Langgade 20, 7150 Barrit, er dataansvarlig for de personoplysnin-ger, der behandles.

Cookie og tekniske informationer

.dk kræver ikke at du kommer med personoplysninger for at sitet kan benyttes.
Vores website indsamler, på samme måde som mange andre websites automatisk visse ikke-identificerbare data om brugeren af webstedet, som f.eks. IP-adressen for din computer, telefon, tablet som du benytter til besøget.
Ligeledes indsamles IP-adressen for din internetudbyder. Hertil kommer, dato og tidspunkt for brugen af web-stedet, internetadressen hvorfra du fik direkte adgang til vores websted, det styresystem du bruger, de dele af webstedet du besøger, de sider på webstedet du har besøgt, og de oplysninger du har set, din geografiske placering samt det materiale du sender til eller henter fra webstedet.
Dine IP-adresser anonymiseres, hvilket gør at det ikke er muligt at henføre IP-adressen til dig.
Disse tekniske oplysninger bruges til at administrere webstedet og til den systemansvarlige, samt til at forbedre webstedet, brugen af det og til målretning af annoncering. Tekniske data kan videregives til tredjemand og gemmes til fremtidig brug.

benytter cookies og webstatistikker. Oplysningerne bruges til statistiske analyseformål og til at optimere vores services og indhold; herunder analyse af generel brugeradfærd og re-marketing. Desuden bruges oplysningerne til at kunne levere de services, du har efterspurgt, eksempelvis at blive kontaktet omkring salgstilbud eller nyhedsbrev.
Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

Vi indsamler de oplysninger du giver os

Når du selv indtaster nogle oplysninger på vores website, indsamler vi oplysningerne, uanset om det er tilmelding til nyhedsbreve, bruger vores kontaktformular mm.
Hvorfor indsamles de?
For at vi kan levere den service og information du har anmodet om, er det nødvendigt at vi indsamler og behandler dine oplysninger.

Dine personoplysninger behandler for at vi kan

 • Sende dig tilbud og nyhedsbreve - kun de ting du selv specifikt har ønsket.
 • kontakte dig i forbindelse med placering i ledige stillinger, såfremt du ønsker dette.
 • Vurdere din ansøgning og CV, samt øvrige dokumenter i forbindelse med ansættelse.
 • Behandle data for vores kunder i forhold til afklaring inden et evt. tilbud om ansættelse.
 • Give dig tilbagemeldinger på test etc.
 • Kontakte dig i forbindelse med jobtilbud

Hvilke personoplysninger opbevarer og behandler vi?

For at vi kan levere vores ydelser, behandler vi dine personoplysninger, nogle af dem er frivillige og andre er nødvendige for, at du kan benytte vores serviceres f.eks. i forbindelse med at du søger et opslået job.

Der er tale om følgende oplysninger:

 • Navn og adresse
 • Kontakt oplysninger
 • Fødselsdato
 • CV
 • Uddannelser og kurser mv.
 • Personprofiltestresultat og analyser

Er der andre end der får mine oplysninger?

Vi videregiver dine personoplysninger til vores kunder og underleverandører, hvor det tjener et formål, f.eks. i forbindelse med ansættelsesproces hos en af vores kunder. Det kan også være til andre data behandlere som, er underleverandør på IT services til .
Dine personoplysninger videregives KUN, når der er en legitim interesse, juridisk forpligtelse til det.
Dine oplysninger (CV etc.) vil ikke tilgå fjerde part (en anden kunde) uden din forudgående accept.
har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, der videregives, beskyttes mod tab eller ulovlig behandling.

Hvornår slettes mine oplysninger?

Hvis du har søgt et job som har opslået, så gemmer vi dine oplysninger i 6 måneder, hvor efter de automatisk slettes.
Ønsker du dine oplysninger slettet før der er gået 6 måneder, skal du kontakte os på .

Vi gør opmærksom på at uopfordrede ansøgninger ikke gemmes, men slettes med det samme.

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesloven giver dig en række rettigheder.
Du har ret til at:

 • Få oplyst hvilke oplysninger vi behandler om dig.
 • Få udleveret en kopi af dine oplysninger.
 • Få berigtiget de oplysninger vi har, samt opdateret dine oplysninger.
 • Få slettet dine oplysninger vi har om dig. Her fra dog undtaget oplysninger som vi med baggrund i anden dansk lovgivning er pligtige til at skulle gemme.

Behandler vi dine personoplysninger på baggrund af et samtykke fra dig, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du blot rette skriftlig henvendelse til os.
menneskekender ApS
Cvr nr. DK32143318

Mail:

Sikkerhed og tryghed

sikre og beskytter dine personoplysninger mod tab eller ulovlig brug. Dette gøres ved tekni-ske, praktiske og menneskelige sikkerhedsforanstaltninger.
Der er internt i vores organisation lavet interne regler om datasikkerhed, som indeholder alle fornødne foran-staltninger for at beskytte dine oplysninger.
benytter sig af eksterne IT-leverandører. Vi har databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.
Har du spørgsmål – så kontakt os:
menneskekender ApS
Cvr nr. DK32143318

Telefon:
Mail:

Klage til Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Ved brud på datasikkerhed
I tilfælde af sikkerhedsbrud med risiko for kompromittering af persondata vil menneskekender ApS underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Opdatering af privatlivspolitik

kan til enhver tid vælge at opdatere denne erklæring om personoplysninger. Den gældende privatlivspolitik, vil til enhver tid kunne læses på .dk

Office Together

Ormhøjgaardvej 27
8700 Horsens
Find vej

Office Together

Vågøvej 16
8700 Horsens
Find vej

Ormhøjgårdvej 27
8700 Horsens

Vågøvej 16
8700 Horsens

+45 25 75 53 22

CVR: DK32143318

Thrane.nu

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.